Wat is het verschil tussen projectmanagement en projectmatig werken?

Leestijd: ongeveer 2 minuten 13 april 2024 0 reacties

Tip: gebruik projectmanagement software voor het beheren van je projecten. Top 2:
(1) Silvasoft  (2) AFAS

Projectmanagement en projectmatig werken zijn twee termen die vaak door elkaar worden gebruikt in de zakenwereld. Hoewel ze vaak samen en door elkaar worden gebruikt, duiden ze op twee verschillende concepten en praktijken. Hoewel ze alle twee gerelateerd zijn aan het structureren van werkzaamheden rond projecten, liggen zowel de focus als de methodologie en de toepassing anders. In deze blog duiken we dieper in wat deze twee termen van elkaar onderscheidt en hoe ze in de praktijk worden gebracht.

Wat is projectmanagement?

Projectmanagement is een gestructureerde aanpak voor het plannen, uitvoeren en controleren van projecten. Het is een discipline die gebruikmaakt van gespecialiseerde technieken en tools om projectdoelstellingen te bereiken binnen de gestelde termijnen en budgetten. Projectmanagement houdt zich bezig met het definiëren van duidelijke projectdoelen, het opstellen van een gedetailleerd projectplan, het toewijzen van middelen, het managen van risico’s en het bewaken van de voortgang van het project tot aan de oplevering.

Projectmanagers gebruiken vaak gestandaardiseerde methoden en frameworks, zoals PRINCE2, Agile, Scrum of Lean om hun projecten te beheren. Deze methodologieën bieden een rigide structuur die helpt om complexe projecten te overzien en te sturen. Projectmanagement is geschikt voor grote, complexe projecten waarbij er veel verschillende stakeholders zijn, alsook hoge budgetten en significante risico’s.

Wat is projectmatig werken?

Projectmatig werken is een minder formele manier van werken die toepasbaar is op allerlei organisatieniveaus en die niet beperkt is tot specifieke projectmanagers of -teams. Het is een werkwijze waarbij de principes van projectmanagement worden toegepast bij kleinere of minder complexe initiatieven. Deze aanpak is flexibeler en wordt vaak gebruikt in organisaties waar medewerkers zelfstandig projecten oppakken zonder de noodzaak van uitgebreide plannen of strikte budgetbewaking.

Bij projectmatig werken ligt de nadruk op het bereiken van specifieke doelstellingen met een duidelijk begin- en eindpunt, maar de methoden en processen zijn meer aangepast aan de dynamische en soms snelle veranderingen van de bedrijfsomgeving. Het gaat hier meer om het principe van ‘leren en aanpassen’ (learn and adapt) dan om het strikt volgen van een vast projectplan.

Verschillen tussen projectmanagement en projectmatig werken

Projectmanagement richt zich op grote, specifieke projecten met een hoog risico en duidelijke verwachtingen en doelen. Projectmatig werken wordt meer gebruikt voor routineprojecten of kleinschalige initiatieven waarbij minder op het spel staat. Projectmanagement vereist vaak een eerder strikte naleving van vooraf vastgestelde methoden, terwijl projectmatig werken meer ruimte biedt voor flexibiliteit in hoe taken worden uitgevoerd en hoe projecten worden geleid.

Projectmanagement maakt bovendien gebruik van gedetailleerde plannen en strakke schema’s. Projectmatig werken daarentegen maakt eerder gebruik van een meer losse structuur, waardoor individuen of kleine teams de vrijheid hebben om de richting van een project aan te passen als dat nodig is. In een projectmanagementstructuur zijn rollen en verantwoordelijkheden ook nog eens strikt gedefinieerd, met duidelijke verwachtingen voor elke deelnemer. Bij projectmatig werken zijn de rollen meestal minder formeel vastgelegd, wat samenwerking en zelfsturing bevordert.

Gelijkenissen en verschillen tussen projectmatig werken en projectmanagement

Hoewel zowel projectmanagement als projectmatig werken gericht zijn op het effectief uitvoeren van projecten, is de keuze tussen de twee afhankelijk van de complexiteit van het project, de organisatorische structuur en de benodigde flexibiliteit. Organisaties kunnen zelfs beide benaderingen combineren, waarbij voor elk project of initiatief de meest geschikte methode wordt gekozen. Door de juiste aanpak te kiezen, kunnen teams hun doelstellingen efficiënter realiseren. En dat is wat er écht toe doet.

Silvasoft projectmanagement software

Silvasoft projectmanagement software

De best gewaardeerde projectmanagement software van 2024!

(85 reviews)9.6/10
Projectmanagement software € 6,45 p/m
Ongelimiteerd
Inclusief mobiele app
30 dagen gratis
Projectmanagement software incl. factureren € 13,90 p/m
Ongelimiteerd
Inclusief factureren
Inclusief mobiele app
Projectmanagement software incl. boekhouden € 19,40 p/m
Ongelimiteerd
Inclusief boekhouden
Inclusief mobiele app
Projectmanagement software incl. boekhouden en factureren € 26,85 p/m
Ongelimiteerd
Inclusief boekhouden
Inclusief factureren
(15 reviews)8.5/10
Projectmanagement in de ERP software van AFAS Prijs op aanvraag
Eén ERP-oplossing
+ Urenregistratie
+ Boekhouding & CRM

Vergelijk alle projectmanagement software op prijs, reviews en functies!

Tags:

projectmatig werken

Doorlezen:

Geen reacties

Plaats reactie

Er zijn nog geen reacties op dit artikel. Plaats als eerste een reactie!

Plaats reactie