Wat is de PRINCE2-methode?

Leestijd: ongeveer 3 minuten 29 mei 2020 0 reacties

Tip: gebruik projectmanagement software voor het beheren van je projecten. Top 2:
(1) Silvasoft  (2) AFAS

De PRINCE2-methode (Projects in Controlled Environments, version 2) is een projectmanagementmethode bedacht door het OGC (Office of Government Commerce, voormalige Brits regeringskantoor). Het is de opvolger van de vroegere PRINCE-methode die werd ontwikkeld met het oog op het management van ICT-projecten, maar het is toepasbaar op alle projecten waarbij een verregaande flexibiliteit noodzakelijk is. Kenmerkend voor de PRINCE2-methode zijn de zeven principes, de zeven thema’s en de zeven processen.

Zeven principes van de PRINCE2-methode

Aan de basis van de PRINCE2-methode liggen zeven basisprincipes waaraan steeds moet voldaan zijn.

 • Garandeer voortdurend een zakelijke rechtvaardiging. Eenmaal er geen baten meer te verwachten zijn is het niet noodzakelijk om bijvoorbeeld extra functionaliteiten of mogelijkheden in een programma te voorzien.
 • Leer van ervaringen. Tijdens het ontwikkelingsproces wordt een logboek bijgehouden. Dit logboek wordt gebruikt om bij een volgend ontwikkelingsproces efficiënter te werken.
 • Definieer de rollen en verantwoordelijkheden. Iedere betrokkene moet duidelijk weten wat zijn rol is en welke verantwoordelijkheden daarbij horen, maar moet dit ook weten van de andere leden van het project.
 • Deel het project op. Projecten moeten altijd in beheerbare stadia worden opgedeeld. Vooral complexe taken dienen opgedeeld te worden.
 • Escaleer enkel bij uitzondering. Goede projecten hebben niet voortdurend ingrepen nodig. Daarom worden er altijd toleranties vooropgesteld. Enkel wanneer bepaalde toleranties worden overschreden, bijvoorbeeld wat tijd of budget betreft, wordt er ingegrepen. Bij minimale overschrijdingen zijn ingrepen niet nodig.
 • Plan en stuur resultaatgericht. Het is het te ontwikkelen product of programma dat het benodigde werk bepaalt. Het product of programma mag nooit worden aangepast omdat het beter overeenstemt met de werkmethode.
 • Schaal de methode waar nodig. Ook andersom is het toegestaan om bepaalde onderdelen van de methodiek weg te laten, maar enkel op voorwaarde dat de zeven principes steeds voldragen zijn.

In de praktijk blijkt dat veel organisaties wel beweren de PRINCE2-methode te hanteren, maar enkel de documenten en processen hanteren. Dit wordt door experts de PINO-methode genoemd (Prince in Name Only).

Zeven thema’s van de PRINCE2-methode

De zeven thema’s van de PRINCE2-methode helpen het project beter te beheersen en kunnen omschreven worden als kennisgebieden. De zeven thema’s worden bij het begin van het project omschreven en worden doorheen het project steeds bewaakt.

 • Omschrijf de businesscase en houd de businesscase geldig
 • Leg de organisatie, rollen en verantwoordelijkheden vast en houd eraan vast
 • Definieer vooraf de vereiste kwaliteit van het eindresultaat en controleer tussentijds
 • Maak plannen in functie van tijd, kosten, beschrijvingen en acceptatiecriteria en volg ze op
 • Onderken risico’s (risicomanagement)
 • Beheer wijzigingen en vind overeenstemming bij wijzigingen, vertrekkende vanaf wijzigingsvoorstellen
 • Zorg dat de voortgang kan worden gevolgd en dat het management tijdig op de hoogte wordt gebracht (definiëren van triggers waarbij management wordt ingelicht)

Zeven processen van de PRINCE2-methode

De zeven processen van de PRINCE2-methode geven ten slotte de triggers weer waarbij een volgend proces of een actie in gang wordt gezet. Sommige processen verlopen daarbij cyclisch. Het valt op dat de zes fasen voor goede projecten duidelijk aanwezig zijn doorheen de verschillende processen.

 • SU (starting up a project): voorbereidingsfase van het project met o.a. het onderzoek naar de haalbaarheid en de zinvolheid van het project
 • IP (initiating a project): vastleggen van de beoogde resultaten, plannen, taken en verantwoordelijkheden
 • DP (directing a project): de stuurgroep verleent autorisaties
 • CS (controlling a stage): controle en beheersen van projectstadia (bv. op vlak van tijd, budget en kwaliteit)
 • SB (stage boundary): het managen van stadia-overgangen en het aanbieden van informatie, kennis en expertise om de overgang vlot te laten verlopen. Het omvat echter ook het oordelen of het project al klaar is voor een volgende fase.
 • MP (managing product delivery): de oplevering van de producten of deelproducten
 • CP (closing a project): afsluiten van het project, het uitbrengen van aanbevelingen aan de stuurgroep en rapportage van alle leermomenten.

Silvasoft projectmanagement software

Silvasoft projectmanagement software

De best gewaardeerde projectmanagement software van 2024!

(85 reviews)9.6/10
Projectmanagement software € 6,45 p/m
Ongelimiteerd
Inclusief mobiele app
30 dagen gratis
Projectmanagement software incl. factureren € 13,90 p/m
Ongelimiteerd
Inclusief factureren
Inclusief mobiele app
Projectmanagement software incl. boekhouden € 19,40 p/m
Ongelimiteerd
Inclusief boekhouden
Inclusief mobiele app
Projectmanagement software incl. boekhouden en factureren € 26,85 p/m
Ongelimiteerd
Inclusief boekhouden
Inclusief factureren
(15 reviews)8.5/10
Projectmanagement in de ERP software van AFAS Prijs op aanvraag
Eén ERP-oplossing
+ Urenregistratie
+ Boekhouding & CRM

Vergelijk alle projectmanagement software op prijs, reviews en functies!

Tags:

Prince2, projectmanagement

Doorlezen:

Geen reacties

Plaats reactie

Er zijn nog geen reacties op dit artikel. Plaats als eerste een reactie!

Plaats reactie