Wat is de GOTIK-methode?

Leestijd: ongeveer 2 minuten 15 mei 2020 0 reacties

Tip: gebruik projectmanagement software voor het beheren van je projecten. Top 2:
(1) Silvasoft  (2) AFAS

In onze eerdere blog hadden we het al over de verschillende fasen van een goed project. Doorheen die fasen moet je natuurlijk altijd een aantal keuzes maken en rekening houden met een aantal zaken. Dit is wat we de GOTIK-parameters noemen. Het beheren daarvan doen we via de zogenaamde GOTIK-methode.

Wat is de GOTIK-methode?

De GOKIT-methode is een methode die wordt gebruikt om deze vijf GOTIK-parameters te beheersen en bestaat naast andere projectmanagementmethodes zoals PRINCE2. Deze methode neemt aan dat het grondig beheren van deze vijf parameters cruciaal is om succesvol een project te managen.

De vijf GOTIK-parameters

De GOTIK-parameters omvatten alle aspecten die bij projectmanagement aan bod komen, namelijk:

  • Geld (G): Het budget om het project en de verschillende deelfasen ervan te realiseren. Er moet zowel rekening worden gehouden met de interne geldstroom (gelden die binnen de onderneming worden vrijgemaakt) als de externe geldstroom (gelden die door een externe klant ter beschikking worden gesteld en meteen aanwendbaar zijn);
  • Organisatie (O): Het totaal van personen, bedrijven en entiteiten die aan het project en de deelfasen worden toegewezen. Hieraan worden taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden toegewezen;
  • Tijd (T): De tijd die er voor het project en de verschillende deelfasen wordt vrijgemaakt;
  • Informatie (I): De informatie die doorheen het project aanwezig is, gaande van de ontwikkelingsfase tot de uitvoeringsfase en de nazorgfase. Hieronder valt ook informatie van externe bronnen;
  • Kwaliteit: De kwaliteitseisen die aan het project en de deelfasen worden gesteld. Het gaat ook om de kwaliteitseisen die gelden ten aanzien van het totstandkomingstraject.

Op basis van deze parameters kunnen we zeggen dat een project pas geslaagd is wanneer het binnen de vooropgestelde tijd en budget, volgens een welbepaalde organisatie en met vooraf afgebakende informatie aan de kwaliteitseisen voldoet.

Nadelen van de GOTIK-methode

De GOTIK-methode is een drastisch vereenvoudigde methode die veel wordt toegepast, maar geen rekening houdt met een aantal parameters. Hierdoor is het mogelijk dat het project alsnog niet voldoet aan het doel (hoewel het wel aan de kwaliteitseisen voldoet). Daarom is het model verschillende keren verfijnd en zijn er verschillende extra parameters aan toegevoegd, zoals:

  • Risico (GROTIK-methode): Inzicht verkrijgen en beheersen van de risico’s van het project;
  • Doel (GROTIK-D-methode): Naast de kwaliteitseisen wordt een welomlijnd doel omschreven waaraan het eindresultaat moet voldoen. Hierdoor voorkomt men dat een resultaat wel aan de kwaliteitseisen voldoet maar niet geschikt is voor het doel waarvoor het werd ontwikkeld;
  • Juridisch (GROTIK-J-methode): Hierbij wordt er ook rekening gehouden met juridische eisen waaraan het project moet voldoen. Vooral bij bouwprojecten spelen juridische factoren een rol.

Beheersbare projecten dankzij projectmanagementsoftware

Wanneer je projectmanagementsoftware gebruikt, is het des te eenvoudiger om al deze factoren te beheersen. De GOTIK-parameters komen daarbij steevast terug en vallen eenvoudig te analyseren. Wel is het zo dat niet alle projectmanagementsoftware evengoed overweg kan met risicobeheer en juridische factoren. Daarom blijft het vergelijken van projectmanagementsoftware heel belangrijk. Dankzij onze vergelijkingstool voor projectmanagementsoftware hoeft dat gelukkig geen onoverkomelijke opgave te zijn.

Silvasoft projectmanagement software

Silvasoft projectmanagement software

De best gewaardeerde projectmanagement software van 2024!

(85 reviews)9.6/10
Projectmanagement software € 6,45 p/m
Ongelimiteerd
Inclusief mobiele app
30 dagen gratis
Projectmanagement software incl. factureren € 13,90 p/m
Ongelimiteerd
Inclusief factureren
Inclusief mobiele app
Projectmanagement software incl. boekhouden € 19,40 p/m
Ongelimiteerd
Inclusief boekhouden
Inclusief mobiele app
Projectmanagement software incl. boekhouden en factureren € 26,85 p/m
Ongelimiteerd
Inclusief boekhouden
Inclusief factureren
(15 reviews)8.5/10
Projectmanagement in de ERP software van AFAS Prijs op aanvraag
Eén ERP-oplossing
+ Urenregistratie
+ Boekhouding & CRM

Vergelijk alle projectmanagement software op prijs, reviews en functies!

Tags:

GOTIK

Doorlezen:

Geen reacties

Plaats reactie

Er zijn nog geen reacties op dit artikel. Plaats als eerste een reactie!

Plaats reactie