Hoe creëer je een draagvlak voor een project?

Leestijd: ongeveer 3 minuten 8 augustus 2020 0 reacties

Tip: gebruik projectmanagement software voor het beheren van je projecten. Top 2:
(1) Silvasoft  (2) AFAS

Om te spreken van een succesvol project moet het resultaat een draagvlak hebben. Bovendien zal het project onderweg falen als er onvoldoende draagvlak voor is. Niet alleen intern moet er voldoende draagvlak zijn voor het project, maar ook extern is dat het geval. Vooral bij langdurige projecten die grote veranderingen teweegbrengen, is het creëren en behouden van een draagvlak een doorlopend proces.

Extern een draagvlak creëren

In sommige gevallen is het nodig om aan projectmarketing te doen. Vooral projectontwikkelaars besteden vaak veel tijd en geld aan projectmarketing. Dat is belangrijk omdat zo’n projecten vaak lang duren. Het is niet omdat de huidige burgemeester fan is van het project, dat dat ook voor de volgende burgemeester het geval zal zijn. En het is niet omdat de huidige generatie buurtbewoners voorstander zijn, dat er bij de volgende generatie geen kritiek zal zijn.

Projectmarketing is een bijzonder beestje. In tegenstelling tot bij consumentenmarketing waarbij we rechtstreeks de koper trachten te beïnvloeden, focust projectmarketing veeleer op buitenstaanders, omwonenden, politici, beleidsmakers enzovoort.

Daarom moet de projectmanager alle relevante buitenstaanders benoemen, bedenken met welke “selling points” hij hen kan overtuigen, de mogelijkheden vinden om hen te beïnvloeden, zoeken naar de beste manier om hen te benaderen en moet hij voortdurend sterkte-zwakteanalyses uitvoeren. Daarnaast mag hij nooit stilzitten en moet hij voortdurend het draagvlak bewaken. Het gaat vaak om een intens werk en het hoeft dan ook niet te verbazen dat men bij grote projecten, zoals de ontwikkeling van de Amsterdamse Zuidas, een beroep doet op PR-bureaus.

Intern een draagvlak creëren

Niet voor iedere onderneming is het nodig om extern een draagvlak te scheppen. Intern is dat meestal wel het geval, vooral als er verschillende culturen en generaties te vinden zijn of als het project indruist tegen de heersende bedrijfscultuur. Hier kunnen we verschillende culturen onderscheiden zoals de machtscultuur, de rolcultuur, de taakcultuur en de persoonscultuur. Vaak gaat het eerder om een mengelmoes. Bovendien zijn er binnen een organisatie vaak verschillende subculturen die onderling van elkaar afwijken. Bij grote projecten moeten al deze culturen vooraf in kaart worden gebracht. Meestal doet men dit door middel van vragenlijsten.

De rolcultuur wil vaak te veel kneden aan het project en daarover moet de projectmanager waken. Bij de persoonscultuur vertrekt alles vanaf de persona en is men vaak niet besluitvaardig genoeg. Hier gaat het onder andere om adviesbureaus waarbij het volledige concept rond een enkele persoon is opgebouwd. De taakcultuur houdt dan weer van duidelijkheid en eenvoudige structuren en dat is wat ook hedendaags projectmanagement inhoudt, terwijl de projectmanager bij een machtscultuur het spel der machten kan spelen om eenvoudig veranderingen te bewerkstelligen. Deze laatste twee culturen zijn dan de projectmanager dan ook het meest genegen.

Wil een project slagen, dan moeten er twee dingen gebeuren. Enerzijds kan het noodzakelijk zijn om sommige culturen een beetje te kneden zodat ze alsnog in de richting van een taak- of machtscultuur evolueren. De marge is vaak beperkt en je loopt al snel tegen weerstand aan, dus verwacht hier geen wonderen van. Een veranderingsmanager kan vaak het beste resultaat bereiken.

Daarnaast moet de projectaanpak aan de verschillende culturen worden aangepast. Bij een machtscultuur zoek je vooral aansluiting bij de personen die ook effectief de macht hebben. Bij een rolcultuur zorg je voor duidelijke procedures en een handboek, waarbij je medewerkers duidelijke rollen geeft maar ook grenzen oplegt. Binnen de taakcultuur zorg je er dan weer voor dat iedereen duidelijke taken heeft. En binnen de persoonscultuur gaat het erom dat je de juiste vriendjes maakt.

Silvasoft projectmanagement software

Silvasoft projectmanagement software

De best gewaardeerde projectmanagement software van 2024!

(85 reviews)9.6/10
Projectmanagement software € 6,45 p/m
Ongelimiteerd
Inclusief mobiele app
30 dagen gratis
Projectmanagement software incl. factureren € 13,90 p/m
Ongelimiteerd
Inclusief factureren
Inclusief mobiele app
Projectmanagement software incl. boekhouden € 19,40 p/m
Ongelimiteerd
Inclusief boekhouden
Inclusief mobiele app
Projectmanagement software incl. boekhouden en factureren € 26,85 p/m
Ongelimiteerd
Inclusief boekhouden
Inclusief factureren
(15 reviews)8.5/10
Projectmanagement in de ERP software van AFAS Prijs op aanvraag
Eén ERP-oplossing
+ Urenregistratie
+ Boekhouding & CRM

Vergelijk alle projectmanagement software op prijs, reviews en functies!

Geen reacties

Plaats reactie

Er zijn nog geen reacties op dit artikel. Plaats als eerste een reactie!

Plaats reactie